Suprotnosti su smisao.

Granice ih spajaju

a razdvaja ih apsurd

u kome se preklapaju.